• image
  • novi sajt
  • image
  • image
  • image

Primaj novosti

Korisni linkovi

www.infokop.rs

 

Home Korisne informacije staze i bogaze

 

STAZE I BOGAZE je baza planinarsko geografskih informacija za područje Balkana. Trenutno pokriva teritorije Albanije, BiH, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Makedonije, Rumunije i Srbije, uz mogućnost da vremenom bude proširena i na druge zemlje iz okruženja, pre svega Sloveniju i Tursku. Centralno mesto na sajtu zauzimaju GPS trekovi zanimljivih planinarskih tura, u .gpx ili .kml formatu. Oni su klasifikovani prema državi, području i planinskom masivu koji pokrivaju, tako da je pretraga po teritorijalnom principu vrlo jednostavna. Isto tako, pretraga se može vršiti i vizuelno, klikćući na područja na mapama. Napokon, konkretan toponim koji vas zanima možete potražiti i na treći način, koristeći se mehanizmom za detaljnu pretragu svih stranica sajta, unoseći ključnu reč u prozoru pri vrhu treće kolone.

Na sajtu STAZE I BOGAZE možete:

  • da pronalazite zanimljive destinacije za vaše pohode po planinama
  • da pratite najave planinarskih izleta svih planinarskih društava u Srbiji (a i šire)
  • da preuzimate trekove za vaš GPS uređaj u GPX ili KML formatu
  • da postavljate trekove i fotografije sa svojih planinarskih putešestvija, i tako doprinesete velikoj zajedničkoj bazi planinarskih znanja
  • da pronalazite društvo za pohode u planinu
  • da pronalazite informacije o svemu što je vezano za kretanje i boravak u planini

Za pronalaženje odgovora na sve nedoumice, prvo pročitajte naš FAQ (odgovore na često postavljana pitanja). Pre nego što počnete da postavljate sopstvene trekove pažljivo pročitajte stranicu sa uputstvom za postavljanje trekova, a ako niste sigurni da dovoljno dobro poznajete mogućnosti sopstvenog GPS uređaja i proceduru kojom ćete trekove sa sajta smeštati u njega ili trekove zabeležene u njemu na terenu dovoditi u oblik i stanje da ih možete slati nama, pročitajte i GPS uputstvo. Da biste se lakše snašli sa analizom mape pročitajte stranicu šta sve može mapa, a da biste sagledali sve mogućnosti Mystique panela (veliki sivi pravougaonik na levom stupcu), pogledajte stranicu upoznajte Mystique panel.

http://www.stazeibogaze.info/